BOLETS DE PRIMAVERA


 

 

Tot l'any es poden collir bolets a Osona, però les temporades millors són, sens dubte, la primavera i la tardor. És en temps de tardor qun la pajoria de les espècies fructifiquen, i collim els bolets més coneguts: rovellons, llenegues, llengues de bou, rossinyols, etc. Però els bolets de primavera són tan o més apreciats pels boletaires experts: parlem de les múrgules (gènere Morchella), els marçots (Hygrophorus marzuolus), els moixernons de primavera (Calocybe gambosa) i els camasecs, correjoles, carreretes o carreroles (Marasmius oreades).

Un grup nombrós de Morchela esculenta prop d'una riera. Osona, any 1998. A la dreta, un bon exemplar de Morchella conica. Sant Julià de Vilatorta, abril de 2001.

Un bon exemplar de Morchella conica. Sant Julià de Vilatorta, abril de 2001.

Una bona collida de moixernó de primavera (Calocybe gambosa). L'Esquirol, maig de 2002.

Espectaculars erols de moixernó de primavera (Calocybe gambosa) als prats de muntanya. Podem veure la forma de ferradura típica sobre l'herba. Juny de 2000.

Cassoleta (Sarcosphaera crassa), bolet abundant en pinedes, a la primavera. No reconanable, és tòxic per a la majoria de les persones.

Cistell ple de carreretes, carreloles, correjoles o camasecs (Marasmius oreades), Montseny, juny de 2003.

El marçot o carbonera (Hygrophorus marzuolus) és sens dubte la primera espècie comestible de bona qualitat que surt en el calendari. Alguns anys, es poden collir aquests bolets a mitjans de febrer, en zones de muntanya mitjana després de les últimes nevades. De molt bona qualitat, és molt escàs a Osona. Molt apreciat al País Basc i a Navarra.

 

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 1/12/08