L'educació ambiental, una tasca al servei del medi ambient i les persones  
   
 
 
 
 
 

L'educació ambiental, una tasca fonamental per a preservar la natura, els valors del medi natural i de la sostenibilitat. Des de la formació dels més petits, a través de les escoles i les escoles de natura, fins als cursos, sessions de divulgació, xerrades, conferències, sortides al camp, sortides científiques realitzades per les diferents entitats ambientalistes, serveixen per anar construïnt els valors que en el futur han de permetre fer les coses més ben fetes.

En la fotografia, un grup de naturalistes fan una sortida de camp per estudiar i conèixer l'estat de les aigües d'una bassa agrícola i els amfibis que hi viuen. Calldetenes, abril de 2001.

 
  otida amb nens de l'escola Andersen  
 
Les sortides amb escoles permeten que la canalla visqui en directe la natura, i adquireixi uns conneixements que difícilment podrà adquirir a les aules. En la fotografia, un grup de canalla de l'escola Andersen de Vic
 
  El Grup de Naturalistes d'Osona disposen d'un producte d'educació ambiental per a les escoles, escoles de natura i entitats d'esplai. És l'audiovisual del Patrimoni Natural d'Osona i el Vallès Oriental, editat en format CD-Rom i diapositives, disponibles per a totes les escoles a través del GNO.  

© Jordi Baucells , 2007
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Adreça de contacte: jbaucells@ma-emma.com
Pàgina actualitzada: 24/8/07