La Plana de Vic, important indret d'hivernada d'ocells
La Plana de Vic té una clara importància de cara a donar refugi hivernal a gran quantitat d'ocells procedents del centre i del nord del continent europeu. Les raons són vàries: hi ha una gran activitat agrícola, amb més de 10.000 hectàrees de conreus de cereals de secà i de farratges que donen peu a una superfície important de guarets, camps de mill, camps de naps amb gramínies salvatges i camps de blat de moro de grana que es deixen amb les espigues tot l'hivern pendents d'ésser llaurats a la primavera. També la seva situació geogràfica, just al sud de la serralada pirinenca, permet que els ocells que pateixen condicions hivernals dures a l'altra banda del Pirineu puguin troba aquesta plana no molt llunyana, amb millors condicions meteorològiques.

A la Plana de Vic, entre els mesos de novembre i març, destaquen les poblacions hivernants de pinsà comú (Fringilla coelebs), que de forma regular assoleixen molts milers d'individus. Segons els anys, hi ha estols importants de verdums (Carduelis chloris), lluers (Carduelis spinus) i passerells (Carduelis cannabina), essent normalment menys abundants els estols de caderneres (Carduelis carduelis).

De forma quantitativament menys important però no pas menyspreables, les poblacions hivernants de gratapalles (Emberiza cirlus), pinsà mec (Fringilla montifringilla), verderola (Emberiza citrinella) i alosa (Alauda arvensis) també són interessants.

La fredeluga (Vanellus vanellus) és un ocell també típicament hivernant de mides mitjanes, present però, en molt menor nombre que els fringíl·lids.

Algunes espècies sedentàries, que viuen tot l'any amb nosaltres, s'agrupen a l'hivern en estols considerables que s'alimenten també en els conreus, sovint barrejats amb les espècies esmentades: són el pardal comú (Passer domesticus) i el pardal xàrrec (Passer montanus).

Estol de pinsans mecs a Vic
A la fotografia un important estol de pinsà mec (Fringilla montifringilla)
a Vic l'hivern de 2005-2006.

 

A l'hivern venen moltes més espècies d'ocells a la Plana, no tan directament lligades als conreus i més presents a les arbredes, marges arbrats, boscos i matollars, així com als espais urbans i periurbans. El tord (Turdus philomelos), el tord alaroig (Turdus iliacus), l'estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el durbec (Coccothraustes coccothraustes) en són exemples.

Tord
Tord (Turdus philomelos) en un marge arbrat a Gurb.

 

 

Fredeluga
La fredeluga (Vanellus vanellus) és un hivernant regular als conreus
de la Plana de Vic.

 

 

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada:14/12/06