La sequera: la trista protagonista de l'estiu del 2006 .

Estem davant d'un dels estius més secs i perillosos pel medi natural de les últimes dècades. Les causes les podem trobar inicialment en la primavera, que pluviomètricament ha estat escassíssima, gairebé nul·la, doncs a la majoria d'indrets de la nostra comarca en els mesos d'abril a juny hi han caigut menys de 40 l/m2 de pluja. Aquest fet ha provocat que l'entrada a l'estiu sigui dramàtica: camps de cereals pràcticament sense ni gra ni palla, els boscos molt secs, els rius i torrents amb molt poca aigua i les basses agrícoles, moltes d'elles, seques.

Els efectes sobre la fauna i la flora: Moltes espècies de fauna i flora s'han vist perjudicades directament per aquesta sequera. De fet la majoria de les plantes han tingut un període de floració molt curt o gairebé nul i en els casos on el gruix de terra és molt petit, com a terressos, codines, roquissars, moltes de les plantes ja han mort sense poder florir. El bosc, està en estat de dèficit hídric general, però en les vores de bosc o indrets on també hi ha poc gruix de sòl, els arbres ja mostren les fulles de color marró i aparents signes de marciment. Els invertebrats terrestres han vist com els passava l'època bona per al cicle reproductor amb molt poca aigua i humitat ambiental, i s'han reproduït amb molts problemes. Aquest fet està provocant la baixada en la reproducció de moltes espècies de vertebrats insectívors, com el colltort o el xot, per exemple.
Els vertebrats més afectats per la sequera són els que viuen en ambients oberts i agrícoles o els que depenen directament de l'aigua en el seu cicle reproductor, com els amfibis osonencs o en el cas d'invertebrats el cranc autòcton o la sangonera.

Què podem fer? Poca cosa podem fer per paliar la sequera a curt termini, independentment de les causes que pugui haver degudes a l'activitat humana i als efectes del canvi climàtic. Podem fer molt per això per paliar els seus efectes. Aquí teniu idees:

  • Estalviar aigua de consum, a la dutxa, a la banyera, en el moment d'afeitar-nos, obrint i tancant les aixetes més sovint i tenint molta cura de no deixar-les obertes.
  • Posar aigua addicional en un punt d'aigua, bassa, bassal o rec on sabem que poden haver amfibis. Els podem ajudar a acabar amb èxit la seva reproducció.
  • Tenir una cura extrema de no fer foc ni al bosc, ni als pobles, urbanitzacions, que puguin estar prop del bosc. De fet amb aquesta situació no s'hauria de fer foc, a l'exterior, enlloc. Un incendi ho mata tot.
  • Aprofitar aigües pluvials de masos, cases, torres, granges, etc per regar amb més eficiència, consumint menys aigua de xarxa.
   
   

 

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 27/8/07