La hivernada d'ocells 2007-2008 es presenta bona
 
Els freds de tot el continent europeu i les continuades borrasques del centre i nord del continent, juntament amb el bon temps que fa a la mediterrània, són dues condicions bones per a què gran quantitat d'ocells hivernants arribin a les nostres terres. Ocells com el pinsà mec, el lluer, la griva cerdana arriben en grans quantitats només quan es donen unes condicions determinades al continent.
 

El lluer és una de les espècies estrictament hivernants a Osona. A la foto una femella alimentant-se de figues madures.

 

Fotografia de femella de lluer feta a Osca. © Antoni Sañé.

Les condicions meteorològiques de la Plana de Vic fan que sovint, en molts hiverns, els ocells disposin de gran quantitat d'aliment. Els pinsans mecs, en hiverns excepcionals com el d'ara fa dos anys, es poden reunir a milers.

 

Fotografia de pinsans mecs en un guaret de Masies de Roda. © Jordi Baucells Colomer.

 

La Marató d'Ocells Hivernal d'Osona, activitat que dura dos mesos i que consisteix en anotar el màxim d'espècies hivernants a la comarca des del dia 1 de desembre fins el dia 31 de gener, ha donat ja signes que aquest any serà un bon any per a les espècies hivernants. El dia 7 de desembre, per exemple, varen ser vistos estols de més de 150 exemplars de griva cerdana (Turdus pilaris) al massís del Montseny.