ESPÈCIES EMBLEMÀTIQUES DELS ESPAIS FORESTALS OSONENCS

Picot negre

El picot negre (Dryocopus martius) és sens dubte una de les espècies més emblemàtiques dels nostres boscos madurs. La millora de la qualitat d'alguns boscos i sobretot l'augment generalitzat de la superfíci i massa forestal l'estan afavorint a la comarca d'Osona, on està en franca expansió des de mitjans dels anys 90.

 

>> Mapa forestal d'Osona

>> Banc de fotografies

>> Hàbitats d'interès

>> Espècies en perill

>> Instruments de gestió i protecció

 

Astor

L'astor (Accipiter gentilis) és un dels rapinyaires més forestals que tenim. Íntimanent lligat a les grans masses boscoses d'Osona, a l'hivern baixa a la Plana i a les zones de conreus, però sobretot en l'època de cria ocupa els boscos de tot tipus. Gran caçador d'ocells de mida mitjana, esquirols, conills, etc, nidifica en grans arbres en boscos osonencs, preferentment pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) i fagedes (Fagus sylvatica).

   

 

Rata dormidora

En la fotografia podem veure una rata dormidora o liró gris (Glis glis) en una caixa.niu instal·lada enmig de la fageda, al Collsacabra. Aquest mamífer rosegador, és comú al Collsacabra i al Montseny, lligat estretament al bosc caducifoli: fageda (Fagus sylvatica), roureda de roure martinenc (Quercus humilis) i bosc de ribera amb trèmol (Populus tremula)i avellaner (Corylus avellana).

Els exemplars de liró gris ocupen les caixes-niu que els científics col·loquen per als ocells insectívors, sobretot per mallerengues i picasoques. Les ocupen a finals de primavera per criar-hi i en marxen a finals d'estiu o principis de tardor, quan es preparen per la hibernació, que la faran dins d'una cavitat d'un arbre o enterrats en una soca.

   

Cabirol

L'evolució del cabirol (Capreolus capreolus) a la comarca d'Osona ha anat lligada a tres grans factors: l'abandonament rural, l'evolució de la massa forestal i les reintroduccions de l'espècie per part de l'Administració.

   

Processionària del pi

La processionària del pi (Taumatopoea pytiocampa) és un insecte lepidòpter (papallona), nocturn, que ataca les branques d'algunes espècies de pins. A Osona, fonamentalment ataca el pim roig o rajolet (Pinus sylvestris), el pi blanc (Pinus halepensis) i el pi insigne o radiata (Pinus radiata), aquesta última espècie introduïda amb finalitats silvícoles. És una de les plagues forestals més comuns i conegudes, sobretot per l'aspecte vistós que tenen les bosses que les erugues d'aquesta espècies fan dalt dels pins, on hi viuen tot l'hivern.

   

Salamandra

La salamandra (Salamandra salamandra) és abundant sobretot dins dels nostres boscos, on hi viu la major part de la població osonenca d'aquest vistós amfibi. Podem observar-la amb relativa facilitat en dies de pluja pels camins forestals o vores de bosc, caminant lentament. Es reprodueix en basses, rius i rieres, i les seves larves es poden veure ja des de l'inici de la primavera. Alguns exemplars passen l'hivern en estat larvari, dins les aigües netes dels nostres rius i rieres.

   
     
     

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 18/12/06