En el mes d'agost de 2006 s'han trobat exemplars de medusses (cnidaris) d'aigua dolça en unes basses d'Osona.

Aquest interessant grup d'invertebrats és propi d'aigües marines. Però existeix una espècie, anomenada Craspedacusta sowerbyi, que viu en aigües dolces. Aquesta espècie ha estat localitzada en una bassa de la comarca d'Osona, que per raons de seguretat no se'n precisa el lloc exacte.

Imatge de la medussa d'aigua dolça Craspedacusta sowerbyi en les aigües dolces de la bassa. Aquesta espècie havia estat citada només una vegada a la nostra comarca, concretament a l'embassament de Sau. És un cnidari d'aigua dolça, de petites dimensions.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 27/8/07