L'escorpí d'aigua Nepa cinerea . Tavèrnoles. Abril de 1999.

 

L'escorpí d'aigua és un insecte heteròpter d'aigua dolça que es pot trobar en basses, bassals estacionals, les parts més quietes de les aiguües de rius i rierols i altres punts d'aigua de bona qualitat. El seu nom, degut a la similitud amb l'escorpí, el fa semblar una espècie perillosa, però no ho és en absolut. La "cua" que té és una trompa que utilitza per a respirar (veure la fotografia, on es pot apreciar que al final de la "trompa" hi ha la captació d'aire) i les pinces del davant li sevreixen per agafar matèria orgànica de la qual s'alimenta.

A Osona l'associem amb la bona qualitat dels punts d'aigua dolça. Tot i que té certa resistència a la contaminació amb matèria orgànica i contaminació nitrogenada, sol aparèixer en majors densitats en punts d'aigua clara.

A la fotografia es pot veure un adult acompanyat de cargols d'aigua dolça (Limnea spp.), que també s'alimenten de la matèria orgànica sedimentada en el fons llimós d'una bassa de Tavèrnoles.

Estatus, conservació i gestió

La presència d'aquesta espècie i la seva conservació, així com les densitats de les seves poblacions, depèn de la bona gestió i la promoció i conservació dels punts d'aigua dolça. El projecte basses, promogut pel Grup de Naturalistes d'Osona, persegueix l'objectiu de promoure i conservar punts d'aigua dolça, lligats a l'activitat agrícola i rural del passat, que actualment estan amenaçats per la contaminació, l'abandó o la destrucció directa.

Una bona gestió agrícola dels purins, quant a èpoques de dossificació als camps i quantitats dossificades, evita en molta mesura la contaminació d'aquests punts d'aigua i la supervivència de moltes espècies d'amfibis, plantes aquàtiques i invertebrats aquàtics.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 27/8/07