Les sangoneres a la Plana de Vic, signes d'un passat diferent. Gurb, agost 2003.

 

Fotografia d'una sangonera en una bassa agrícola a Gurb, el mes d'agost de 2003.

Les sangoneres són animals invertebrats del gup dels anèl·lids (cucs):

Phylum Annelida
Ordre Arhynchobdellida
Família Hirudinidae

Són hermafrodites i el seu cicle vital es dona en ambients aquàtics, essent necessària la parassitació d'un hoste vertebrat per a la fase adulta. A la comarca d'Osona, aquest grup d'animals està poc estudiat, i hi no hi ha bibliografia sobre aquests grups. Al Pirineu, en aigües netes, és més freqüent observar sangoneres de colors foscos, associades al bestiar vacú o oví que viu a les pastures.

A la Plana de Vic s'han trobat dos punt d'aigua on hi viuen sangoneres de grans dimensions, lligades a la parassitació de la granota verda (Rana perezi) i probablement a animals domèstics.

La sangonera medicinal (Hirudo medicinalis) és una de les espècies més conegudes a tot el continent europeu i que ha estat utilizada durant més de 2000 anys per finalitats medicials (per sangrar la gent que tenia infeccions i altres problemes a la sang). Actualment la sangonera medicinal es troba extingida a la major part del continent per pèrdua d'hàbitat, contaminació de les aigües i intensificació de l'agricultura i la ramaderia.

Estatus, conservació i gestió

Les sangoneres són signes d'un passat diferent, on els ambients rurals tenien molts elements que permetien que aquestes espècie i moltes d'altres tinguessin unes funcions per la gent que hi vivien. El mateix ha passat amb les plantes medicinals i aromàtiques. Pel què fa a les espècies de sangoneres (que només en la família dels Hirundinidae n'hi ha més de 700), eren més freqüents sobretot perquè les mesures higièniques i sanitàries en agricultua i ramaderia eren pràcticament inexistents.

Actualment la conservació d'aquestes espècies va lligada al manteniment de punts d'aigua en condicions i a la protecció i millora de les poblacions d'amfibis i la resta de fauna aquàtica. El projecte basses, del Grup de Naturalistes d'Osona, vetlla per a la conservació i promoció de les basses agrícoles osonenques.

Altres aspectes d'interès

 

Links d'interès per a l'espècie:

Un cas d'infecció per sangonera medicinal: http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1428112

La sangonera medicinal: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Hirudo_medicinalis.html

Informació de les sangoneres, morfologia de l'animal: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182005000100004&script=sci_arttext

 

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 27/8/07