Vista de l'església de Múnter i els espais agrícoles que l'envolten. Març 2008..

 
Descripció del lloc
Al municipi de Muntanyola, un dels més grans de la comarca, hi ha la parròquia de Múnter, situada a la part més baixa del municipi, ja formant part de la Plana de Vic. Al contrari que la resta del terme, que està situat a cavanll entre el Moianès, el Lluçanès i la mateixa Plana, Múnter és més proper a Malla que no pas a Muntanyola. Envoltada de muntanyes, terressos i conreus, aquest és un dels espais més ben conservats d'Osona, amb una distribució de les masies i dels camins molt respectuosa amb l'entorn i sense cap edificació i/o infraestructura important. Aquest fet es tradueix en una fauna i flora considerables.

Accés

 

Es pot accedir a l'església de Múnter des de la carretera de Vic a Manresa (antiga carretera de Manresa), uns tres quilòmetres després de deixar la C-17 en direcció Collsuspina. Trobem el trencant a mà dreta que ja indica la parròquia.
Hàbitats més representatius
Múnter es caracteritza per tenir un dels espais en mosaic més interessants de la comarca. Conviuen en una àrea d'unes 250 hectàrees, terressos amb margues grises típiques dels turons de la Plana Ausetana, rouredes aïllades enmig dels conreus, conreus de secà (normalment cereals d'hivern i farratges), arbredes amb petites franges de bosc de ribera i ja pujant cap a la muntanya pinedes de pi roig i rouredes de roure martinenc ja amb una certa extensió.

Espècies de vertebrats més interessants

 

Els vertebrats típics dels espais agrícoles osonencs són pràcticament tots en aquesta zona: tritó marbrat (Triturus marmoratus), gripau d'esperons (Pelobates cultripes), gripau corredors (Bufo calamita), llargandaix ocel·lat (Timon lepidus), sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), serp verda (Malpolon monspessulanus), perdiu roja (Alectoris rufa), guatlla (Coturnix coturnix), cogullada vulgar (Galerida cristata), eriçó fosc (Erinaceus europaeus), mostela (Mustela nivalis), xoriguer (Falco tinnunculus) i mussol comú (Athene noctua).

Espècies de flora més interessants
Als marges arbrats hi trobem bons exemplars de roure martinenc (Quercus humilis) i a les riberes de torrents hi ha àlbers (Populus alba). També arç blanc (Crataegus monogyna), sanguinyol (Cornus sanguinea), aranyoner (Prunus spinosa).
Altres aspectes d'interès
Es tracta d'una zona d'alt interès biològic molt accessible per fer-hi passejades amb bicicleta o a peu. Deixant el vehicle a l'església de Múnter podem fer caminades a peu pla o pujant dalt dels turons en funció de la dificultat que busquem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 27/03/08