Els censos de mussol banyut es mantenen alts en el 2007. La població nidificant de la Plana de Vic es recupera.

Els resultats dels comptatges de parelles de mussol banyut nidificants a la Plana de Vic han donat, l'any 2007, un total de 17 parelles que han criat amb èxit en els boscos i marges arbrats dels nostres espais agrícoles i semi forestals. Cal afegir en aquestes dades la troballa de quatre nius d'aquesta espècie en unes pinedes esclarissades de Montesquiu i Sora, fet quepodria tractar-se d'una reproducció puntual degut a una abundant presència de preses. Les prospeccions en aquests llocs en propers anys ens trauran de dubtes.

El mussol banyut és, sens dubte, un dels emblemes dels espais agrícoles osonencs, i en els últims anys ha estat afectat seriosament per la construcció de noves carreteres i l'augment del trànsit de cotxes, així com per la destrucció d'alguns boscos-illa de la Plana, que eren utilitzats per a criar-hi.

 

A la fotografia un exemplar adult de mussol banyut en una roureda a Malla, primavera de 2006. Foto:JBC.

Bones notícies pel mussol banyut a la Plana de Vic. Primavera de 2006.

La davallada alarmant en la població reproductora d'aquesta espècie de mussol típic dels ambients oberts i agrícoles s'ha aturat amb les noves dades dels censos de rapinyaires nocturnes que el Grup de Naturalistes d'Osona ha realitzat aquest any 2006. El nombre de parelles reproductores ha estat, aquest any, molt més alt que l'ahabitual en els darrers 10 anys. Aquest fet fa pensar en una possible recuperació de l'espècie a Osona, que s'haurà de veure confirmada en les properes primaveres.

El mussol banyut és un dels rapinyaires nocturns osonencs més emblemàtics dels espais oberts i agrícoles. Es tracta d'una de les espècies d'ocells més amenaçades d'Osona.

El mussol banyut (Asio otus) és sens dubte una de les espècies d'ocells que actualment es troben en un estat més crític a Osona. Les seves poblacions, en els darrers anys, han baixat dràsticament degut bàsicament a dos factors negatius que es donen ara a la comarca. La pèrdua d'hàbitat favorable, els atropellaments estan fent desaparèixer parelles reproductores any rera any. Així, en la publicació de Pere Vila i Jordi Baucells a la revista Ausa, es posa de manifest que la població estava ja disminuïnt fa uns quants anys.
Doncs bé, els censos efectuats a la Plana de Vic els anys 2004 i 2005 ens han portat males notícies: la població nidificant regular d'aquesta espècie a la Plana de Vic es pot haver reduït a menys de 10 parelles. Concretament en els municipis de Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes, Masies de Roda i Gurb, municipis on ara passa l'Eix Transversal, hi havia 12 parelles reproductores de les que actualment només en queden 2. Les dades d'aquest any 2006, molt recents ja que aquest mes de juny s'estan acabant de fer els censos d'aquesta espècie, ens donen dades esperançadores: 20 parelles reproductores segures que han tret polls amb èxit a la Plana de Vic, una quantitat molt superior a les dades dels últims deu anys. Caldrà veure en censos posteriors si aquesta dada inesperada correspon a una possible recuperació.

El Grup de Naturalistes d'Osona llença un senyal de màxima alarma respecte aquest ocell que necessita de mesures urgents de conservació i de gestió. Durant l'any 2006, s'intentarà posar en marxa una iniciativa coordinada d'estudi i conservació del mussol banyut, de la mateixa manera que s'ha posat en marxa el projecte mussol - GNO per al mussol comú (Athene noctua) que tot i no estar ni molt menys tan amenaçat es troba en franca regressió.

En la fotografia de la dreta es pot veure un exemplar adult de mussol banyut parat en un pi roig (Pinus silvestris), a Taradell, el mes de març de 1988.

Els hàbitats favorables per aquesta espècie són els boscos-illa i les bosquines envoltades de conreus de la Plana de Vic i el Lluçanès. El mussol banyut nidifica en nius vells de garsa (Pica pica) o cornella (Corvus corone), situats en abredes properes als espais oberts.
Els atropellaments, especialment en carreteres d'alta velocitat, han estat la causa de la desaparició de força parelles reproductores. L'impacte de l'Eix Transversal ha estat molt alt, afectant directament a partir del segon any de le seva construcció, a més de sis parelles reproductores, que han desaparegut.

El gràfic mostra l'evolució dels resultats dels censos fets per gent del Grup de Naturalistes d'Osona i del Grup d'Anellament Calldetenes-Osona quant a parelles reproductores presents a la Plana de Vic des de l'any 1986 (dades de diversos naturalistes osonencs). Destaca la gran quantitat de parelles reproductores en aquesta primavera del 2006, fet que fa pensar en una recuperació de la població. De totes maneres, comparant les dades d'Osona amb les de les comarques veïnes, fan pensar que aquest any ha estat excepcionalment bo a la Plana de Vic, normal a la plana selvatana i dolent a la plana del Vallès.

Quines mesures de protecció i de gestió ajudarien a canviar la tendència regressiva d'aquesta espècie a la nostra comarca? La resposta no és gens fàcil. Les causes de la regressió sí que es coneixen, tot i que no disposem de dades que quantifiquin la importància de cadascun dels factors. Els atropellaments a les carreteres, la desaparició de moltes àrees amb hàbitat favorable, el destorb de les zones bones de cria per part de les persones, la manca d'aliment, són els més importants.

Les dades dels censos periòdics de rapinyaires nocturns que el Grup de Naturalistes d'Osona porta fent ja fa molts anys (des de 1986), ens indiquen l'evidència de la davallada poblacional del mussol banyut. Actualment, i segons els censos dels últims tres anys, estariem parlant d'una població a la Plana de Vic que no superaria les 10-12 parelles reproductores, que es mantenen en els racons més ben conservats de la plana agrícola osonenca. Les últimes notícies (aquesta primavera) són una mica més esperançadores: les parelles reproductores estan treient amb àxit una mitjana alta de polls (3-4 polls per parella).

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/8/07