Les cigonyes (Ciconia ciconia) a la Plana de Vic.

 
Descripció de l'espècie
Sens dubte que no cal descriure la cigonya, un dels ocells més populars de l'avifauna catalana. Aquest ocell, de grans dimensions, arriba a assolir els 2m d'envergadura i és de plomatge blanc i negre, amb el bec i les potes vermelles. Els individus joves són de colors més apagats, amb el bec i les potes de colors marronosos.
Indrets on es pot observar
Podem veure grups de cigonyes en migració arreu de la Plana de Vic i el LLuçanès, especialment els mesos de març i agost-setembre, quen realitzen les seves migracions. Solen parar a alimentar-se i a dormir en camps de conreus de la Plana. Molt sovint també passen la nit a l'interior de les poblacions, especialment Vic, on els agrada posar-se al cim dels edificis històrics de la ciutat.
Estatus, conservació i gestió
La situació de la cigonya a Catalunya era especialment crítica a principis dels anys vuitanta, on ni tan sols nidificava al Principat, i era un migrador escàs. Durant els anys vuitanta, les campanyes de protecció de l'espècie arreu d'Europa i el programa de recuperació de la cigonya a Catalunya va començar a donars els seus fruits. Actualment la població europea de cigonyes es troba en bon estat. Cal, però, protegir més els seus hàbitats d'hivernada a l'Àfrica. A molts indrets de Catalunya, la cigonya ha esdevingut sedentària, és a dir, bona part de la població passa tot l'any a casa nostra, fet que ha canviat respecte la situació normal de l'espècie, que normalment passa l'hivern a terres africanes.
Altres aspectes d'interès

Es tracta d'una espècie fortament lligada a l'home, especialment pel què fa als punts de nidificació, doncs la majoria de les parelles europees crien sobre habitacles humans, on construeixen grans nius.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 8/28/07