L'àguila marcenca (Circaetus gallicus). Gurb, març de 2008.

 
Descripció de l'espècie
Aquesta àguila és de mides grans, doncs assoleix els 175 cm d'amplada d'ales. Destaca pel seu plomatge blanquinós del dessota, amb petites taques fosques. De sobre és de colors marró grisosos. La seva silueta, quan està parada, la fa inconfusible, doncs té un cap gros i arrodonit que a vegades li dona semblança a un gran mussol.
Indrets on es pot observar
A Osona la podem veure arreu, especialment en èpoques de migració primavera (del març a mitjans de maig) o tardoral (el mes de setembre). En l'època de reproducció (d'abril a agost) s'instal·la en àrees forestals o semiforestals i s'alimenta a les planes agrícoles.
Estatus, conservació i gestió

Aquesta àguila és migradora transsahariana, i a l'hivern viatja cap a terres africanes. S'alimenta principalment de rèptils i per aquest motiu la seva conservació depen en gran mesura de les poblacions de rèptils. La població europea d'aquest rapinyaire està en augment, segurament relacionada amb les èpoques d'altes temperatures mitjanes que estam vivint, que afavoreixen les poblacions de rèptils. La població osonenca reproductora probablement es trobi entre les 12 i les 18 parelles reproductores.

Altres aspectes d'interès

Destaca el seu típic comportament de fer "l'aleta" és a dir, penjar-se immòbil al cel mirant a baix, intentant detectar preses al terra. Aquest comportament és típic d'aquesta àguila, que el fa molt sovint, però també es pot veure en l'aligot comú.

© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (totes les fotografies i textos)
Pàgina actualitzada: 17/04/08